Prawo cywilne

Nasza Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną m.in. w sprawach:

 

 • dotyczących sporządzania projektów umów cywilnoprawnych, analizy i interpretacji postanowień umów cywilnoprawnych, sporządzania opinii,

 • o zniesienie współwłasności,

 • o zasiedzenie,

 • o ustanowienie służebności gruntowych (w tym także drogi koniecznej), osobistych, przesyłu,

 • dotyczących przeniesienia własności nieruchomości, ruchomości, praw,

 • dotyczących ustanawiania hipotek, zastawów,

 • o stwierdzenie nabycia spadku,

 • o odrzucenie spadku,

 • dotyczących długów spadowych, zachowków,

 • sporządzania testamentów, unieważniania testamentów,

 • dotyczących wydziedziczenia, zrzeczenia się dziedziczenia,

 • o dział spadku,

 • o zapłatę,

 • dotyczących zobowiązań umownych i pozaumownych,

 • z zakresu rękojmi, gwarancji przy umowach sprzedaży,

 • dotyczących umów przedwstępnych, zadatków,

 • dotyczących kar umownych, odsetek,

 • o bezpodstawne wzbogacenie,

 • o ochronę własności lub posiadania,

 • sprzedaży przedsiębiorstwa,

 • przeniesienia własności gospodarstwa rolnego,

 • dotyczących najmu, dzierżawy, użyczenia,

 • dotyczących robót budowlanych,

 • dotyczących darowizn, odwoływania darowizn.