Kancelaria Adwokacka – Adwokat Tomasz Kozłowski

Drodzy Klienci.

Kancelaria udziela również porad prawnych telefonicznie:

+48 605 151 911

oraz mailowo:

kancelaria@kozlowski-adwokat.pl

Kancelaria Prawna prowadzona przez Prawnika Tomasza Kozłowskiego zajmuje się profesjonalną obsługą prawną, a także poradami prawnymi dla osób prywatnych i przedsiębiorstw. Działalność Kancelarii Adwokackiej obejmuje całą Polskę, w szczególności Kraków oraz Wieliczkę. Oferowane usługi obejmują obsługę i pomoc prawną w zakresie:

  • spraw spadkowych (w tym stwierdzenie nabycia spadku, testamenty, działy spadku, długi spadkowe, zachowki),
  • rzeczowych (zasiedzenia, zniesienia współwłasności, służebności),
  • rodzinnych (rozwody, alimenty, podziały majątku, mediacje),
  • odszkodowawczych (wypadki komunikacyjne, zadośćuczynienie za krzywdę),
  • administracyjnych (zwrot mienia wywłaszczonego, nacjonalizacja, podatki),
  • karnych.

Porady prawne - Kancelaria Adwokacka z Krakowa

Z naszą Kancelarią Adwokacką współpracują wysokiej klasy adwokaci i prawnicy, którzy z ogromnym zaangażowaniem i uwagą podchodzą do każdej prowadzonej sprawy.Nie poddajemy się rutynie, z ogromną wiedzą i świeżymi pomysłami udzielamy porad prawnych dla osób z Krakowa. Prawnicy z naszej Kancelarii Adwokackiej posiadają rozległą wiedzę ze wszystkich najważniejszych dziedzin prawa. Nasi prawnicy świadczą również usługi z zakresu:

  • zakładania spółek (sporządzanie projektów umów/statutów spółek lub aktów założycielskich, rejestracja spółek w KRS), reprezentacji spółek przed sądem gospodarczym (rejestrowym) w zakresie m.in. rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • przekształceń spółek, podziałów oraz łączeń spółek, sporządzania projektów umów szeroko rozumianego prawa handlowego;
  • spraw związanych z obrotem nieruchomościami, ustanawiania zabezpieczeń na nieruchomościach, w tym hipotek, opinii prawnych (porad prawnych) w zakresie kredytów hipotecznych, umów deweloperskich, umów przedwstępnych, umów sprzedaży, badania stanu prawnego nieruchomości.

Adwokat Tomasz Kozłowski - sprawdzony prawnik z Krakowa

Adwokat Tomasz Kozłowski, wykorzystując swoją szeroką wiedzę i doświadczenie, pomógł mieszkańcom Krakowa w wielu trudnych i skomplikowanych sprawach prawnych. Porady prawne udzielane przez Adwokata i innych prawników z naszej Kancelarii Adwokackiej, zawsze stoją na wysoki poziomie i pomagają rozwiązać nawet najbardziej zawiły problem.

Nasze specializacje
Prawo cywilne
Prawo cywilne

Kancelaria Adwokacka w Krakowie specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, w szczególności spraw: o zapłatę, o odszkodowanie za wypadki komunikacyjne i szkody na osobie, o odszkodowanie za działanie wyrządzone czynem niedozwolonym, o zniesienie współwłasności i rozliczenie nakładów poniesionych na rzecz wspólną, ...

Spółki
Spółki

Aktywność naszych prawników w tej dziedzinie prawa skupia się przede wszystkim na: zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego poczynając od sporządzenia umowy spółki poprzez kompleksowe przeprowadzenie postępowania rejestrowego, prowadzeniu postępowania rejestrowego w Krajowym Rejestrze Sądowym bieżących zmian w strukturach spółek, przekształcaniu organizacyjnym spółek, ....

Prawo administracyjne
Prawo administracyjne

Kancelaria Adwokacka w Krakowie oferuje szeroki zakres usług z zakresu prawa administracyjnego: reprezentowanie osób w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej w szczególności w sprawach m.in. o wydanie pozwoleń na budowę, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu innych zezwoleń oraz koncesji wymaganych odrębnymi przepisami prawa administracyjnego, ...

Prawo karne
Prawo karne

Pomoc profesjonalnego adwokata bywa potrzebna w różnego rodzaju sprawach, zarówno karnych jak i na przykład rozwodowych. Nasi adwokaci mają wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów z Wieliczki, Krakowa i innych miejscowości. Adwokat służy pomocą także w sprawach dotyczących wykroczeń (naruszenie przepisów ruchu drogowego, drobne kradzieże, zakłócanie porządku i ciszy nocnej, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym).

Prawo rodzinne
Prawo rodzinne

Rozwód nie należy do grona najprzyjemniejszych wydarzeń w życiu człowieka. Poza oczywistymi zmianami w życiu osobistym, nieodłączną częścią rozwodu są problemy natury prawnej. Nasza Kancelaria Adwokacka w Krakowie oferuje szeroki zakres porad prawnych dotyczących rozwodu i separacji, także między cudzoziemcami. Zapewniamy również zastępstwo procesowe w sprawach o rozwód i separację na terenie Krakowa oraz sporządzenie analizy prawnej małżeńskich umów majątkowych.

Umowy
Umowy

w przygotowaniu

Prawo budowlane
Prawo budowlane

w przygotowaniu

Prawo pracy
Prawo pracy

Kancelaria Adwokacka w Krakowie świadczy usługi z zakresu prawa pracy, takie jak: analiza i opracowywanie kompleksowej dokumentacji związanej z zatrudnieniem takiej jak: umowy o pracę, umowy menedżerskie, umowy zakazu konkurencji, regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń, pomocy prawna przy polubownym rozstrzyganiu sporów pracowniczych, ....

Prawo mieszkaniowe
Prawo mieszkaniowe

w przygotowaniu

Prawo nieruchomości
Prawo nieruchomości

W ramach wskazanej specjalizacji nasza Kancelaria Adwokacka w Krakowie zajmuje się: regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, przeprowadzaniem transakcji kupna - sprzedaży nieruchomości, w tym także z udziałem cudzoziemców, sporządzaniem i analizą umów dotyczących nieruchomości, w tym umów deweloperskich, umów spółdzielczych, umów odrębnej własności lokali ...

Szkolenia
Szkolenia

w przygotowaniu