Współpraca

Kancelaria Adwokacka Tomasza Kozłowskiego współpracuje z doradcami podatkowymi, doradcami finansowymi, kancelariami notarialnymi, mediatorami, tłumaczami przysięgłymi, biurami rachunkowymi, rzeczoznawcami majątkowymi, uprawnionymi geodetami oraz innymi kancelariami adwokackimi i radcowskimi w całej Polsce.

 

PRACA

 

Zapraszamy do kontaktu z nami osoby, które:

 

  • uzyskały średnią ocen za cały okres studiów co najmniej 4.0,

  • odbyły praktyki w kancelariach adwokackich lub radcowskich,

  • znają co najmniej jeden język obcy w stopniu bardzo dobrym lub zaawansowanym,

  • są dyspozycyjne, dokładne i zaangażowane w powierzone zadania.