Prawo pracy

Kancelaria Adwokacka w Krakowie świadczy usługi z zakresu prawa pracy, takie jak:

 

  • analiza i opracowywanie kompleksowej dokumentacji związanej z zatrudnieniem takiej jak: umowy o pracę, umowy menedżerskie, umowy zakazu konkurencji, regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń,
  • pomocy prawna przy polubownym rozstrzyganiu sporów pracowniczych,
  • prowadzenia sporów sądowych o roszczenia ze stosunku pracy, w szczególności sporów dotyczących niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, sporów o mobbing lub dyskryminację,
  • analiza prawn stanów faktycznych dotyczących kontroli inspekcji pracy, reprezentacji pracodawców przed organami inspekcji pracy,
  • zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy.