Spółki

Nasza Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną m.in. w sprawach:

 

  • związanych z bieżącą obsługą przedsiębiorców, spółek, osób fizycznych i prawnych,

  • związanych z zakładaniem spółek (sporządzanie projektów umów, rejestracja w KRS),

  • związanych z funkcjonowaniem organów spółek (zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, zarządów, rad nadzorczych),

  • związanych z przekształcaniem, podziałem, łączeniem się spółek,

  • dotyczących zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń,

  • dotyczących zmian osobowych w składzie wspólników (m.in. wyłączenie wspólnika, wypowiedzenie umowy spółki, zmiany umowy spółki, sprzedaż udziałów, sprzedaż ogółu praw i obowiązków),

  • związanych z likwidacją spółek.