Prawo administracyjne

Nasza Kancelaria Adwokacka reprezentuje Klientów przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi (wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym), świadcząc pomoc prawną m.in. w sprawach:

 

  • dotyczących zaskarżania decyzji organów administracji publicznej,

  • dotyczących stwierdzania nieważności decyzji organów administracyjni publicznej, stwierdzania wydania decyzji z naruszeniem prawa,

  • o wznowienie postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego,

  • dotyczących nacjonalizacji majątków,

  • o zwrot wywłaszczonych nieruchomości.

 

Prowadzimy także stałą obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego, samorządów zawodowych, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości.