Sprawy rozwodowe, separacje - Kancelaria Adwokacka w Krakowie

Rozwód i separacja bardzo często bywają doświadczeniami trudnymi i mocno stresującymi. Dzieje się tak zwłaszcza wówczas, gdy współmałżonkowie nie potrafią sami dojść do porozumienia, w grę wchodzą silne emocję, a sprawa związana jest również np. z podziałem majątku czy ustaleniem opieki nad dziećmi. Warto wówczas powierzyć prowadzenie sprawy rozwodowej lub sprawy o separację doświadczonemu adwokatowi, który dobrze zadba o nasze interesy i udzieli dobrych porad. W Kancelarii Prawnej w Krakowie znajdą Państwo niezbędną pomoc, a nasi adwokaci służą kompleksowym doradztwem prawnym.

Rozwód

Prawnik od rozwodów nie jest jedynie osobą, która reprezentuje klienta w sądzie. W naszej Kancelarii Prawnej w Krakowie wychodzimy z założenia, że zadaniem dobrego adwokata jest bezpiecznie przeprowadzenie klienta przez całą, niekiedy skomplikowaną, długą i bolesną, procedurę. Dbamy o wszystkie niezbędne formalności, związane z rozwodem czy sprawą o separację, stanowimy również wsparcie, zdając sobie sprawę, jak trudny jest to czas dla klienta. Rozwód związany jest nie tylko ze zmianą stanu cywilnego. Najczęściej wiąże się również z uregulowaniem innych kwestii, takich jak np. ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi, ograniczenie lub pozbawienie opieki rodzicielskiej, alimenty na rzecz dzieci lub współmałżonka, podział majątku wspólnego czy ustanowienie rozdzielczości majątkowej.

Orzeczenie o winie

Jeżeli współmałżonkowie dojdą do porozumienia, możliwy jest rozwód bez orzekania o winie. Niestety, nie zawsze jest to możliwe, a sprawy z orzeczeniem o wyłącznej winie jednego z małżonków są bardziej skomplikowane. Rozwód z orzeczeniem o winie wskazuje, który z małżonków ponosi odpowiedzialność za rozkład pożycia. Prawnicy z Kancelarii Adwokackiej w Krakowie podejmują się również prowadzenia trudnych spraw rozwodowych z orzeczeniem o winie.

Czy sąd może nie orzec rozwodu?

Sąd może orzec rozwód, jeżeli między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego – warunki, które muszą zostać spełnione, by mógł zostać orzeczony rozwód, określa w Polsce Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Każda sprawa rozwodowa rozpatrywana jest przez sąd indywidualnie. Warto wiedzieć, że istnieją sytuację, w których sąd może nie orzec rozwodu. Dzieję się tak, gdy wskutek rozwodu mogłyby ucierpieć małoletnie dzieci, orzeczenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub jeśli sprawę o rozwód wnosi małżonek, z którego winy ustało pożycie małżeńskie, a drugi z małżonków nie wyraża zgody na rozwiązanie małżeństwa.

Separacja

Separacja stanowi formę zawieszenia wspólnoty małżeńskiej i możliwa jest, gdy nastąpił zupełny, ale nie trwały, jak w przypadku rozwodu, rozkład pożycia małżeńskiego. Chociaż do jej orzeczenia nie trzeba zgody obojga małżonków, to sprzeciw jednej ze stron utrudnia i wydłuża sprawę. Także w przypadku spraw o separację mogą Państwo zwrócić się po poradę prawną do naszej Kancelarii Prawnej w Krakowie. Trzeba przy tym pamiętać, że separacja nie jest możliwa, jeśli w wyniku jej orzeczenia mogłyby ucierpieć wspólne, małoletnie dzieci lub istnieją inne istotne przeszkody.